Конфігурація Site-BDII за допомогою YAIM

Робота YAIM спирається на конфігураційний файл site-info.def, що є центральним місцем визначення всіх необхіндих параметрів. Приклад файлу можна знайти в /opt/glite/yaim/examples/site-info.def (приклад містить змінні для всіх сервісів і з точки зору конфіругації лише Site-BDII є надлишковим).

Створення файлу site-info.def

Для конфігурації Site-BDII необхідно визначини наступні змінні.

Загальна інформація про сайт1):

SITE_NAME="UA-KNU"
SITE_DESC="Taras Shevchenko National University of Kyiv"
SITE_WEB="http://cluster.kiev.ua"
SITE_DISTRIBUTED="no"
SITE_LOC="Kyiv, Ukraine"
SITE_COUNTRY="Ukraine"
SITE_LAT="50.382906"
SITE_LONG="30.470279"
SITE_EMAIL="grid-prod@grid.org.ua"
SITE_SECURITY_EMAIL="grid-sec@grid.org.ua"
SITE_SUPPORT_EMAIL="grid-prod@grid.org.ua"
SITE_BDII_HOST=gris.univ.kiev.ua
OTHERINFO = EGI_NGI=NGI_UA
OTHERINFO = GRID=EGI

Інформація про грід-сервіси (ресурси) визначається змінними BDII_REGIONS та BDII_<ІМ'Я РЕСУРСУ>_URL. BDII_REGIONS повинен містити перелік сервісів грід-сайту, для кожно з яких необхідно вказати Resource-BDII LDAP URL.

Наприклад для грід-сайту, що містить лише ARC (та звісно сам Site-BDII):

BDII_REGIONS="ARC SITEBDII"
BDII_ARC_URL="ldap://arc.univ.kiev.ua:2135/mds-vo-name=resource,o=grid"
BDII_SITEBDII_URL="ldap://gris.univ.kiev.ua:2170/mds-vo-name=resource,o=grid"

Запуск YAIM

yaim –c –s site-info.def –n BDII_site
1) приклад для грід-сайта UA-KNU
tech/site-bdii-config-yaim.txt · В останнє змінено: 2013/07/31 06:59 Andrii Salnikov
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0