Сервіс Site-BDII

Інформаційна система є критиним компонентом будь-якої грід-інфраструктури. Вона надає інформацію щодо функціонуючих грід-сервісів та їх параметрів. Наразі в EGI використовується ієрархічна трьох-рівнева структура інформаційної системи, що побудована на віртуалізованій базі даних LDAP - Berkley Database Information Index (BDII).

Найнижчим рівнем інформаційної системи є ресурсна інфомація (Resource BDII), що надається кожним грід сервісом.
Перший рівень агрегації інормації - інформації про всі сервіси грід-сайту (Site-BDII).
В свою чергу інформація з усіх Site-BDII агрегується в Top-BDII, що містить інформацію про всі ресурси EGI.

Інсталяція Site-BDII

Інсталяція Site-BDII відбувається шляхом встановлення мета-пакету з репозиторіїв EMI або UMD:

yum install emi-bdii-site

Метапакет автоматично встановлює наступні пакети:

 • emi-resource-information-service
 • glite-info-provider-ldap
 • glite-yaim-bdii
 • glite-yaim-core
 • bdii-config-site
 • glite-info-site
 • glite-info-static

Конфігурація Site-BDII

Site-BDII агрегує інформацію ресурсів, тому ідеологічно конфігурація полягає у зазначенні списку Resource BDII з яких необхідно брати дані. Окрім ресурсних записів Site-BDII містить загальну інформацію про грід-сайт, таку як назва, опис, географічне положення, контакти адміністратора, тощо.

Необхідно зазначити, що сама служба Site-BDII є окремим ресурсом, тому в тому числі повинна включати ресурсний запис про саму себе :-)

Існує два методи конфігурації служби:

Використання YAIM1) орієнтовано на випадки коли все наявне ПЗ конфігурується тільки за допомогою YAIM. Утиліти мають звичку перезаписувати системні конфігураційні файли, і будь-які зміни, що вносяться вручну, будуть просто затерті назавжди без попередження.

Для сервісів, що конфігуруються за допомогою десятків різних файлів конфігурації (наприклад CREAM CE) використання YAIM спрощує процес конфігурації на порядок, але необхідною умовою для коректної роботи є окрема (віртуальна) машина, щоб виключити можливий негативний ефект на інші сервіси.

Декілька порад на користь того чи іншого варіанта конфігурації:

 • окрема (віртуальна) машина для Site-BDII - можна сміливо використовувати YAIM;
 • Site-BDII встановлено разом з іншим сервісом, що сконфігуровано вручну - краще конфігурувати Site-BDII вручну;
 • виникли проблеми при роботі - слід проглянути інструкції щодо налаштування вручну для більш детальної інформації про функціонування Site-BDII;

Запуск та моніторинг роботи

Для запуску BDII виконайте команду:

service bdii start

Для перевірки статусу служби BDII можна виконати LDAP-запит:

ldapsearch -LLL -x -h localhost -p 2170 -b o=Infosys

Для перевірки зареєстрованих ресурсних записів згідно схеми Glue1.2:

ldapsearch -x -h localhost -p 2170 -b mds-vo-name=<site-name>,o=grid objectclass=GlueService \
          | sed 's/\r?\n //g' | grep Endpoint:

Для перевірки зареєстрованих ресурсних записів згідно схеми Glue2:

ldapsearch -x -h localhost -p 2170 -b GLUE2DomainID=<site-name>,o=glue objectclass=GLUE2Endpoint \
          | sed 's/\r?\n //g' | grep URL:

Остаточним критерієм коректної роботи служби є проходження всіх тестів системи моніторингу Nagios.

Література

1) Yet Another Configuration Manager - набір утиліт для конфігурації програмного забезпечення, що були розроблені для gLite
tech/site-bdii.txt · В останнє змінено: 2013/07/31 06:56 Andrii Salnikov
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0