Репозиторії програмного забезпечення грід

Більшість програмного забезпечення грід спирається на загальнодоступні бібліотеки Open Source, що доступні зі стандартних системних репозиторіїв. Більшь того, деяке програмне забезпечення грід (наприклад, Nordugrid ARC та PHP VOMS-Admin) також доступне з системних репозиторіїв. Для інших пакетів та операційних систем існують спеціальні репозиторії, що необхідно підключити додатково.

В EMI робота орієнтована на використання операційних систем Scientific Linux і репозиторії існують тільки для RedHat-сумісних систем 1).

EPEL

Репозиторій Extra Packages for Enterprise Linux (EPEL) - системний репозиторій, що містить всі додаткові біблотеки і продукти, що не входять до основного складу комерційної ОС. Більшість грід-бібліотек та сервіси, спираються на пакети цього репозиторія.

Посилання: http://fedoraproject.org/wiki/EPEL
Операційні системи: EL5, EL6 2)
Інсталяція: yum install epel-release
Інсталяція вручну: 3)

yum loсalinstall http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm

Blackjack

Репозиторій створений командою КНУ для спрощення інсталяції та конфігурації грід-програмного забезпечення, зокрема в контексті УНГ. Наприклад, репозиторій містить пакети конфігурації грід-сервісів та клієнтів для всіх українських ВО.

Посилання: http://blackjack.grid.org.ua
Операційні системи: EL6, FC18, FC19
Інсталяція вручну:

yum lcoalinstall http://blackjack.grid.org.ua/pub/linux/rhel/6x/base/x86_64/blackjack-release-6-2.noarch.rpm

Додаткові під-репозиторії:

  • LRMS - останні версії Torque/MAUI та необхідних для їх роботи бібліотек: yum install blackjack-lrms-release
  • Fresh - новіші версії програм, що доступні в системних репозиторіях (у випаду виявлення критичних помилок в системних версіях чи відсутності певних критичних для грід функцій): yum install blackjack-fresh-release

Nordugrid ARC

Містить останні пакети Nordugrid ARC з усіма необхідними залежностями, що відсутні в системних репозиторіях. Доступний для великої кількості операційних систем 4)

Посилання: http://download.nordugrid.org/repos-13.02.html
Операційні системи: FC 3-18, EL 4-6, Debian 4.0-7, Ubuntu 8.04-13.04
Інсталяція вручну:

yum localinstall http://download.nordugrid.org/packages/nordugrid-release/releases/13.02/centos/el6/x86_64/nordugrid-release-13.02-1.el6.noarch.rpm

EMI

Репозиторій останніх версій продуктів та бібліотек European Middleware Initiative (EMI), до складу якого входять програмні пакети ARC, dCache, gLite та UNICORE.

Посилання: http://emisoft.web.cern.ch/emisoft/
Операційні системи: EL5, EL6, Debian 6 (partial)
Інсталяція вручну:

yum localinstall http://emisoft.web.cern.ch/emisoft/dist/EMI/3/sl6/x86_64/base/emi-release-3.0.0-2.el6.noarch.rpm

IGE

Репозиторій Initiative for Globus in Europe (IGE) містить останні версії продуктів Globus Toolkit. Багато пакетів IGE вже доступні в Fedora та EPEL, проте не завжди останніх версій через staged roll-out.

Посилання: http://www.ige-project.eu/downloads/software/releases/downloads
Операційні системи: FC 3-18, EL 4-6, Debian 4.0-7, Ubuntu 8.04-13.04
Інсталяція вручну:

wget -O /etc/yum.repos.d/ige-el6.repo http://repo-rpm.ige.psnc.pl/wp4soft/ige-el6.repo

EGI trustanchors

Репозиторій, що містить усі довірені центри сертифікації EGI та метапакети для їх встановлення.

Посилання: https://wiki.egi.eu/wiki/EGI_IGTF_Release
Операційні системи: EL5, EL6, Debian 6 (partial)
Інсталяція з Blackjack: yum install egi-trustanchors-release
Інсталяція вручну:

http://repository.egi.eu/sw/production/cas/1/current/repo-files/EGI-trustanchors.repo

UMD

Реопзитоій Universal Middleware Distribution (UMD) об'єднує в собі обрані пакети з EMI, IGE та EGI trustanchors, що пройшли додатковий етап тестування (за рахунок цього оновлюється повільніше).

Посилання: http://repository.egi.eu/category/umd_releases/distribution/umd-3/
Операційні системи: EL5, EL6, Debian 6 (partial)
Інсталяція вручну:

yum localinstall http://repository.egi.eu/sw/production/umd/3/sl6/x86_64/base/umd-release-3.0.0-1.el6.noarch.rpm
1) в останніх версіях частково підтримується Debian 6, проте наявні не всі пакети
2) сімейство систем Enterprise Linux: RHEL, CentOS, Scientific Linux
3) тут і надалі всі приклади наведені для EL6 x86_64
4) останні версії доступні безпосередньо з репозиторіїв Fedora та EPEL, тому для цих операційних систем встановлення окремого репозиторія має сенс тільки для пришвидшення оновлень
tech/repos.txt · В останнє змінено: 2013/07/29 11:23 Andrii Salnikov
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0