KB0004

Проблема

При високому навантаженні CREAM CE у системному журналі чи на електронну скриньку адміністратора надходить повідомлення приблизно такого змісту:

glite.univ.kiev.ua : May 22 01:36:14 : tomcat : can't open /etc/sudoers : Too many open files in system ;
 TTY=unknown ; PWD=/usr/share/tomcat6 ; COMMAND=/opt/glite/bin/glite-ce-cream-purge-sandbox
glite.univ.kiev.ua : May 22 02:03:46 : tomcat : can't open /etc/sudoers : Too many open files in system ;
 TTY=unknown ; PWD=/var/glite/tmp ; COMMAND=/bin/kill-s

При цьому можуть губитися завлання та виникати інші проблеми у роботі служби.

Застосовність

На разі це застосовно до будь-якої версії CREAM CE.

Причина

Перевищено системні обмеження на кількість одночасно відкритих файлів, що активовані за замовчуванням із міркувань безпеки.

Пояснення

Основною частиною служби CREAM CE є Java-застосування, що виконується у контейнері сервера застосувань Apache Tomcat. Вся діяльність застосування відбувається у контексті єдиного процесу віртуальної машини Java (JVM), що й призводить до перевищення обмежень безпеки, що задаються на кожен процес.

Вирішення

Потрібно дещо збільшити допустиму кількість відкритих файлів як на один процес, та і на систему загалом. Це стандартна практика, що застосовується на високонавантажених серверах.

 1. Найпростіше задати однакові обмеження для будь-якого процесу. Для цього необхідно створити файл /etc/security/limits.d/50-nofile.conf наступного змісту:
  # As this is server machine, increase number of
  # file descriptors available to daemons
  
  *        soft  nofile     32768
  *        hard  nofile     32768
 2. Також необхідно збільшити загальну кількість відкритих файлів, що може забезпечити ядро. Для цього необхідно додати чи змінити значення системного параметру у файлі /etc/sysctl.conf:
  # File descriptors
  fs.file-max = 65536
 3. Щоб застосувати зміни, необхідно застосувати системні параметри та перезапустити процес Tomcat:
  # sysctl -p
  # service tomcat6 restart

Євген Слюсар 2012/06/11 13:36

tech/kb0004.txt · В останнє змінено: 2012/06/11 10:37 (зовнішнє редагування)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0